Korsreferenser/Bladhänvisningar

MasterConcept uppdaterar automatiskt bladhänvisningar i ritningarna. Bladhänvisningar finns mellan referenssignaler, huvudsymboler och subsymboler i relän, kontaktspeglar, anslutna uttag och inritade uttag samt mellan IO-symbol och IO-kort eller anslutningsenhet.

Bladhänvisningarna kan vara en eller flera rader och vad som visas är konfigurerbart. Dokumentnummer, bladnummer och ritningskoordinat är vanligast att använda. Vid hänvisningar inom samma blad eller dokumentnummer så kortas hänvisningen.

Korsreferenser på uttag kan även visa vad uttaget är anslutet till; beteckning, uttagsnummer.

kors referenser