Lösningar för projekt, konstruktion och underhåll

Ides Master concept är en lösning för att skapa och organisera tekniska anläggningsdata,
byggnadsteknisk information och teknisk produktdata under ett projekt och en anläggnings alla faser.

Design & Engineering

Ledande databasorienterade CAE-verktyg i kombination med anläggningsdatasystem och dokumenthantering.

Maintenance Management

En unik underhållslösning som är integrerad med konstruktionsprocessen för underhållsberedning under anläggningsprojektets tidiga faser.

Engineering Management

Informationsdelning, synkronisering och kontroll av dokument, konstruktions- och anläggningsinformation från alla intressenter i ett projekt.