Dashboard

Dashboards är sidor för att överskådligt visa information. Vilken information Dashboarden ska innehålla är anpassningsbart – du ställer, efter dina behov, enkelt in vilka olika element du vill ha i din Dashboard.

Exempel på element:

  • Visa anteckningar
  • Visa revisionshistorik
  • Visa aktiviteter i huvudmappen
  • Visa dokument som ska signeras

Vilken Dashboard som visas bestäms efter vad du har markerat. Du kan därmed visa olika information beroende på om du markerar exempelvis ett projekt, objekt eller dokument.

När du konfigurerar din Dashboard bestämmer du för varje element position, storlek, bakgrundsfärg och textfärg.

Här kan du läsa mer om olika Dashboard-element

Dashboard