AB Transitio fortsätter att utveckla sin hantering av fordonsflottan genom att välja Master concept som nytt Fordons Dokumentations System, FDS-system.
Master concept kommer att hantera teknisk dokumentation för tågtyperna OTU, Itino, X11-14 och Coradia.

Transitio ägs av 20 Regioner och har till uppgift att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare.  AB Transitio äger och förvaltar totalt ca. 190 tåg representerade av 6 olika tågtyper som levereras från olika tillverkare. Tågen trafikerar i olika regionaltrafiksupplägg över hela Sverige. En komplex mångfald där Master concept hjälper AB Transitio att strukturera, skydda och tillgängliggöra fordonsdokumentation för daglig drift och underhåll.

Beslutet att välja Master concept fattades av AB Transitio i enlighet med lagen om offentlig upphandling (2016:1146) .

Gemensamt projekt med en Ides-partner

Master concept levererar projektet tillsammans med Ides partner Sigma IT som har lång erfarenhet av att leverera lösningar inom Asset Management. Sigma IT finns i Sverige, Finland och Indien.

tåg på station