Ides utbildning har nya spännande uppdrag

Eftersom intresset för MasterConcept ökar och fler företag vill att studerande ska komma i kontakt med programmet redan i utbildningen, så har vi breddat våra uppdrag.

Robert Wieselgren som är utbildningsansvarig på Ides har arbetat för att vi ska kunna undervisa studenter och att MasterConcept ska finnas i fler utbildningar. Vi började med att undervisa i Västerås på olika skolor. Studenterna lär sig att använda elMaster Enterprise, vår produkt för elkonstruktion.

  • Mälardalens Högskola, energiingenjör
  • Teknikhögskolan, elkraftsingenjör
  • Västerås yrkeshögskola, elkraftsingenjör

Under januari 2019 började vi utbilda studenter på TUC yrkeshögskola i Linköping. På bilden nedan ser ni studerande på TUC yrkeshögskola som läser utbildningen Elkonstruktör.

”Vi ser fram emot fler uppdrag på skolor runt om i landet för att fler studerande ska komma i kontakt med MasterConcept och elMaster. Vi har gjort en komprimerad elMaster Enterprise kurs, anpassad för skolorna. Det är ett spännande uppdrag och en ny utmaning för mig som utbildare. ” – säger Robert om de nya uppdragen.

Om Ides utbildning

Ides utbildning har länge utbildat många personer MasterConcept. Det är då främst befintliga kunder som behöver uppdaterad utbildning i programmet.

Vår utbildningsorganisation har sitt kontor i Västerås och där har vi flest utbildningar. Vi kan även arrangera utbildningar i Linköping och Göteborg. Alla kontor ligger nära kollektiva färdmedel och hotell. Vi erbjuder även utbildning på plats hos våra kunder.