Where Maintenance goes 3D

Sigma and Ides proudly present

Featuring

Framtiden är nu

3D för Underhåll

Varför inte både effektivt och kul?

För alla användare

- Ritningar och instruktioner

- Förebyggande Underhåll

- Mina arbetsorder

- Objektrelationer

- Skapa felamälan

- Tekniska data

”New technology provide new possibilities of working, faster support and better predictions in our struggle to get a reliable plant and smooth operation.”

Lars Geidne, CEO Ides

Maintenance 3D

3D-navigering

Med Master concept Maintenance blir 3D-modellerna tillgängliga för drift och underhåll. Att navigera runt i en anläggning via en 3D-viewer skapar nya möjligheter att hitta underhållsinformation. När objektet är identifierat får man snabbt överblick över FU och AO och du kan enkelt skapa nya felanmälningar.

Maintenance Design

Förebyggande Underhåll & konstruktion

Det är dags att tänka nytt! För ökad underhållsmässighet och dessutom säkerställa att FU finns definierat redan vid driftstart av nya anläggningar. Med Master concept som centralt systemstöd som är en kombination av konstruktionsteknisk lösning och underhållsystem, förenklas samverkan mellan konstruktion, drift och underhåll.  Med Förebyggande Underhållsmodulen i Master concept kan konstruktion och underhåll samlas kring kritikalitetsanalyser och skapa färdiga FU-upplägg för varje objekt under konstruktionsfasen.

livscykel

Anläggningsregister för hela livscykeln

Master explorer är ett komplett anläggningsinformationssystem. Genom sitt ursprung från konstruktionsprocessen och mängder av funktioner för att hantera information över en anläggnings hela livscykel kan Master explorer:

– Dokumentera en anläggning i minsta detalj och utnyttja befintliga industristandards
– Beskriva alla relationer mellan objekt i en anläggning
– Integration och samverkan med 2D och 3D CAD-applikationer
– Hantera versioner och revisioner av dokument och information
– Specificera konfigureringar i anläggningen

Komplett underhåll – enkelt för alla

Felanmälan och arbetsorder skall vara enkelt att använda och vara ett naturligt stöd för alla i det dagliga arbetet. Vi har lagt stor vikt vid att anläggningsinformation och dokument skall vara lätt att hitta och säkerhet i att man erhåller de senaste revisionerna. Arbetsorder kan användas både för planering och genomförande av arbeten under driftsättningsfasen av anläggningsprojekt och efter go-live. Kompletterat med FU, hantering av artiklar och individer är Master concept Maintenance det heltäckande stöd du behöver för ett effektivt underhåll.

AssetMaster

Online/offline-applikationer

Med asset Master blir underhållsarbetet lätt och tillgängligt. Du kan enkelt rapportera arbetet på valfri plattform. Perfekt för stora användargrupper.

  • Rapportera arbete
  • Skapa felanmälningar och förbättringsförslag
  • Hämta protokoll/checklista
  • Lista mina arbetsorder
  • Visa detaljerad arbetsorder

google play

App store