I den första videon visar jag er hur strukturen med objekt och dokument kommer till er som använder Master portal.

Jag visar hur dokument publiceras från Master explorer till Master portal.